Home » BijFloortje » Praktijk

Praktijk

Sterke betrokkenheid
BijFloortje is een praktijk met een sterke betrokkenheid voor het kind en de ouder(s). Floortje Gerrits (dramatherapeut/gespecialiseerde begeleider) vindt betrokkenheid van groot belang. Het is essentieel voor een goede onderlinge relatie en voor een effectieve begeleiding. Volgens BijFloortje is er sprake van een goede onderlinge relatie wanneer er sprake is van respect, acceptatie, veiligheid en wil.

Zorg op maat
Bij BijFloortje wordt er een begeleidingsplan voor het kind, het individuele kind.
Dit plan is gericht in het begeleiden van het kind in zijn/haar persoonlijke hulpvragen. Er wordt hier ook altijd rekening gehouden met de leeftijd van het kind en de soort hulpvraag die wordt er gesteld. Hieronder meer uitleg daarover:

 • Leeftijd
  Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen de leeftijd 4-8 jaar en de leeftijd 9-12 jaar. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het kind. Zo heeft een kind van 5 jaar een ander zicht over het effect van zijn handelen, dan een kind van 11 jaar.
 • Soort hulpvraag
  De sociaal emotionele problemen worden hier in twee soorten hulpvragen gekaderd.
  De eerste soort hulpvraag is gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden.
  De tweede soort hulpvraag is gericht op het verwerken van gebeurtenissen en/of traumatische ervaringen.
  Beide soorten hulpvragen kunnen in een begeleidingsplan aanbod komen en/ of overlappen elkaar.

BijFloortje staat voor één kind, één plan.
In het kader van één kind, één plan staat BijFloortje open om verslaggesprekken te laten plaatsvinden op school. Hierdoor kunnen naast de ouder(s), ook de leerkracht(en) en intern begeleider(s) zich voegen bij het gesprek. Op deze manier wordt er een grotere betrokkenheid gecreëerd met school en de praktijk. Dit werkt positief in het bevorderingsproces van het kind.

BijFloortje begeleidt naast kinderen ook ouders. Essentieel voor een effectieve begeleiding is een goede onderlinge relatie op basis van veiligheid. Is deze basis onvoldoende aanwezig dan ben ik bereid met u te kijken voor een mogelijke andere hulpverlener. BijFloortje heeft nauw contact met andere (gecontracteerde) hulpverleners in de omgeving.