Home » Diensten » Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Wanneer ouderbegeleiding bij BijFloortje
Opvoeden is soms een hele klus. U kunt twijfelen over uw houding als opvoeder. Misschien vindt u het moeilijk om juist te reageren terwijl u weet hoe het zou moeten.

Wanneer er een diagnose over uw kind is gesteld vraagt dit vaak extra aandacht van u als ouder.

Ouderbegeleiding kan u steun bieden doordat er mee wordt gekeken naar waar u tegenaan loopt. En wordt met u gekeken hoe dit zou kunnen worden verandert. Er wordt hierbij advies en handvatten aangereikt.

Wat is ouderbegeleiding bij BijFloortje
Als er gestart wordt met een begeleidingstraject dan vindt er eerst een intakegesprek plaats. Het uitgangspunt is om aan te sluiten bij de vragen die u als ouder heeft en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Floortje spreekt met u af waar u zich op wilt richten en stelt samen met u doelen op die in het behandelplan worden neergezet. U zal met regelmaat gesprekken hebben met de ouderbegeleider.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact op.

 

Werkwijze Ouderbegeleiding

Wanneer u kiest voor ouderbegeleiding bij BijFloortje, zullen dit de stappen zijn die er worden ondernomen:

 • E-mail of telefonisch contact
  Voor vragen of voor het maken van een gratis intake-gesprek kunnen ouders contact opnemen met BijFloortje.
 • Intake
  Tijdens het intakegesprek maken ouders en Floortje kennis met elkaar. Aan de hand van een vragenlijst wordt er met ouders gekeken in waar de zorgen liggen, waarom zij zich hebben aangemeld en welk doel zij voor ogen heb(ben).
 • Begeleidingstraject
  De begeleiding wordt gestart na de intake. In de begeleidingsfase richt de begeleiding zich op het verwerkelijken van de doelen.
 • Afsluiting
  Tijdens de afsluiting wordt er teruggeblikt op het begeleidingstraject. En er wordt gekeken naar hoe nu verder.
Tijdsduur Ouderbegeleiding

Welke hulpvragen de ouder(s) heb(ben), heeft invloed op de begeleiding en de tijdsduur van de begeleiding.

Hierdoor valt moeilijk van te voren vast te stellen hoe lang de begeleiding zal duren.
Voor meer informatie hierover en voor een gemiddelde tijdsduur bij specifieke hulpvragen, kunt u gerust contact opnemen met BijFloortje.