Home » Diensten » Drama- en Speltherapie

Drama- en Speltherapie

Drama- en speltherapie
Bij drama- en speltherapie staat het ervaren centraal. Er worden hier verschillende materialen voor ingezet. U kunt daarbij denken aan het (samen) schrijven van verhaaltjes, tekenen, toneel en het poppenhuis.
Veiligheid & geloof in eigen kunnen zijn de grondstenen van de therapie.

Waarin worden de kinderen geholpen?
In de therapie staat het geloof in eigen kunnen centraal. Het kind ontwikkeld zich in zijn of haar hulpvragen, door in spel het effect van gedrag te ervaren. Het ervaart hoe samen met de ander leuker wordt.

De 3 fases in de therapie bij BijFloortje
Fase 1: Doel veiligheid
In de eerste fase staat centraal dat het kind weet dat hij/ zij gewaardeerd wordt door de therapeut.
Mocht het kind last hebben van trauma’s en/of een ernstige tekort aan zelfvertrouwen, kan deze fase langer duren dan anders.

Fase 2: Doel openstaan
Het kind ervaart dat bepaald gedrag de omgang met anderen bevorderd. Hij/ zij gaat voor deze vaardigheden openstaan.

Fase 3: Doel eigen maken
De vaardigheden die in fase 2 zijn ervaren, wil het kind in gaan zetten. Samen met de therapeut wordt dit geoefend via spel. Door het positieve effect dat het kind hierbij ervaart, wordt dit ingezet in het ‘echte leven’.

Voorbeelden van mogelijke problemen

 • Voelt moeilijk aan, wat wel of niet kan
 • Begrijpt gevoelens niet
 • Voelt zich vaak afgewezen
 • Is erg angstig voor bepaalde dingen
 • Vraagt veel negatieve aandacht
 • Heeft last van woedeaanvallen
 • Heeft een negatief zelfbeeld
 • Houdt zich af van vrienden
 • Kan geen vriendjes maken of behouden
 • Wil controle behouden
 • Heeft last van tics
Werkwijze Drama- en Speltherapie

Wanneer uw kind bij BijFloortje in begeleiding gaat, zullen dit de stappen zijn die er worden ondernomen:

 • E-mail of telefonisch contact
  Voor vragen en/of voor het afspreken van een gratis intakegesprek kunnen ouders contact opnemen met BijFloortje.
 • Intake met ouder(s) of verzorger(s)
  Tijdens het intakegesprek maken ouders en Floortje kennis met elkaar. Aan de hand van een vragenlijst gaan ze in gesprek over de reden van de aanmelding. Waar liggen de zorgen en wat is het doel.
 • Kennismaking
  Dit is een kennismaking tussen het kind en Floortje. Via kennismakings-spellen en oefeningen wordt het ijs tussen hen gebroken.
 • Observatie-fase
  De observatie-fase duurt vier/ vijf weken. Floortje observeert het kind en onderzoekt welke interventies en methodes passen bij hem of haar. Er wordt gewerkt aan een veilige sfeer, waar het kind zich op zijn/haar gemak voelt.
  Aan de hand van de observaties wordt voor het kind een begeleidingsplan opgesteld.
 • Begeleidingsfase
  In de begeleidingsfase richt de begeleiding zich op het verwezenlijken van de opgestelde doelen.
  Hoe lang deze fase duurt ligt aan verschillende factoren. Lees hier meer over op deze pagina bij ‘tijdsduur van een kinderbegeleidingstraject’.
 • Afsluiting
  Het afscheid tussen het kind en Floortje. Dit wordt gedaan met een leuke activiteit en een klein presentje.
Tijdsduur Drama- en Speltherapie

BijFloortje onderscheidt twee soorten hulpvragen bij kinderen.
Dit zijn hulpvragen met betrekking tot:

 • 1 Sociale vaardigheden*
 • 2 Vervelende/traumatische ervaringen*

Welke hulpvragen er gesteld zijn, heeft invloed op de begeleiding en de tijdsduur van de begeleiding. Andere factoren zoals leeftijd, omgeving en de persoonlijkheid van het kind spelen ook een rol.

Het valt moeilijk van te voren vast te stellen hoe lang de begeleiding zal duren.

*Het aanleren van sociale vaardigheden en het verwerken van vervelende ervaringen kunnen tijdens een behandelproces elkaar overlappen.